VIP Koruma

Genel Sorun

VIP ve üst düzey yöneticiler yada aileleri bazı güvenlik riskleri ile karşı karşıya kalırlar. Bu tür risklerle mücadele edememek, kurum ve şirketlerin güncel operasyonlarını etkiler.

ICTS Çözümü

ICTS yaklaşımı, öncelikle bir güvenlik tespiti, risklerin analizi ve önceliklendirilmesi ile başlar. Bu çalışmanın ardından, koruma yapısının oluşturulması, bahsi geçen riskleri asgariye indirgeyecek insan gücünün tespiti ve eğitimi gelir. Bu ekibin uygulayacağı kural ve prosedürlerin oluşturulması ardından, ihtiyaç duyulacak olan ekipmanın tahsisi ile koruma yapısının temel taşları atılmış olur.

Tüm yapının etkin çalışması için gereken en önemli unsur, denetim ve kontrol olup ,tüm operasyonun denetlenme programı ve ara eğitimler belirlenir.

ICTS Katma Değeri

Müşterilerin normal hayatlarını devam etmeleri için tasarlanmış olan güvenlik sistemi, farkındalık ve bilinç ile risklerle karşılaşmayı asgariye indirir.