İmaj

Günümüzün iletişim ortamında iyi veya kötü bilgi her yerde ve özellikle internet üzerinde dolaşmaktadır. Sadece bir dedikodu bile olabilir ! Harici unsurlar ile çalışmak medya kapsamı altına girme riskini içerir.

ICTS, Şirketlerin Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışarak, bu tür imaj zararına dönük haberlerin yayılmaması için projeler geliştirir, çözümler üretir. Bu çözümler, müşterilerin kriz dönemlerinde destek ve coaching hizmetlerini kapsar.