Hedef

ICTS Hedefi, Vizyonu ve Kültürü

Hedef

“Müşterilerimizin insan hayatı, mal, iş amaçları, bilgi ve imajına dönük riskleri asgariye indirmek, bunları entegre ve maliyet-fayda ilkelerine göre çözmek ve değerlerini arttırmak”

Vizyon

“Risk yönetimi ve asgariye indirilmesi konusunda, güvenlik sektöründe öncü olmak”

Kültür

• Esnek, yaratıcı, yenilikçi ve pro-aktif çözümler üreterek mükemmeli yakalamak
• Kendimizi geliştirmek için sürekli öğrenme sürecini takip etmek
• Müşterilerimize saygı duyarız
• Kararlılık ve profesyonellikten ödün vermeyiz
• Elemanlarımıza değer verir, müşteri odaklı yetiştiririz
• Takım oyununu severiz, bilgiyi paylaşırız
• Kişisel sorumluluk alırız
• Etik, sadık, şeffaf ve alçak gönüllüyüz