Güvenlik Mühendisliği

Genel Sorun

Global dünyada, dahili ve harici unsurlara bağlı olarak etkin risk minimizasyonu, kayıpların azalması ile, şirketlerin operasyonlarını geliştirmesine destek verir. Bu risklerin düşürülmesi için uygun teknolojinin ve fiziki altyapının bilinmesi gerekir. Ancak gerçekten bu bilgi varmı? Gerçekten bu risk etkin bir şekilde düşmüş mü? Hangi teknoloji gerekli? Hangi teknoloji gereksiz? Uygun maliyet kavramı nedir? Maliyet-Fayda ilkesine dönük ekipman satın alınmış mı?

ICTS Çözümü

ICTS Güvenlik Mühendislik hizmetleri yukarıdaki sorulara yanıt verecek çözümler üretir. Risklerin düşürülmesi uluslar arası tecrübeye dayanan uzmanların tavsiyeleri ile modüler ve entegre çözümleri üretilir:

1. Risk Analizi
2. Ana hat Çözümler
3. Detaylı Planlama ve Dizayn
4. İhale süreci
5. Uygulama
6. Kabul testleri
7. Periyodik Kontrol

Bilgi, fiziki tehdit, eleman tehditlerine karşın, stratejik konseptlere dayanarak üretilen çözümler en etkin sonuca varabilir ve şirketlerin iş amaçları ile bütünleşir. Üretilen çözümler birden fazla olup, güvenlik halkaların birinin işlevini yapamıyor olması, tümel sistemin çökmesine engel olmayı amaçlar.

ICTS bütçe kısıtlamaları konusunda çok titiz olup, maliyet-fayda ilkesine ve öncelikli riklere dönük en uygun projeleri gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir.

ICTS Katma Değeri

• Risk Minimizasyonu: Risk ve kayıpların önemli derecede indirilmesi. Bu tür risklerin asgariye indirilmesi, şirketlerin asli işleri olan konulara odaklanmasını sağlar.
• Maliyet Minimizasyonu: Mevcut risklere odaklanarak, altyapı yatırımı konusunda önemli derecede maliyetinin azaltılması.
• Dahili Yeteneklerin Yetiştirilmesi: Proje esnasında ICTS know-how ve bilgi transferinde bulunur. Bu bilgi birikimi müşterinin uzun vadede riskler ile mücadelede günlük bazda hareket kabiliyeti sağlar.