Hizmetler

ICTS hizmetleri arasında, müşterilerimizin insan hayatı, mal, bilgi ve imajına dönük riskleri düşürmek için, entegre ve kapsamlı genel güvenlik hizmetleri verilir. Bu çözümler, kendimize özgün metod ve yöntemler ile yaratılır, bu çözmlerin ortaya çıkmasında temel presiplerimiz vardır:

• Öncelikli risklere odaklanmak
• Güvenlik halkaları yaratmak
• Pro-Aktif güvenlik çözümleri getirmek
• Caydırıcılık prensibini ön plana çıkarmak
• Farkındalık ve bilinç yaratmak
• Güvenlik çözümlerini günlük rutin hayata entegre etmek

ICTS Çözümü

ICTS çözümleri, tek bir ürün olmaktan çok, bir sinerji içinde birden fazla çözümü entegre etmekten geçer, bunlar:

Kapsamlı Güvenlik Araştırma Raporu: Kurumun sahip olduğu riskleri ortaya çıkarmak, bunları bilgi ve istatistiklere göre önceliklendirmek, insan, teknik, prosedür, bilgi ve kontrol yönlemleri ile entegre edip sunmaktır. Bu rapor, ileride yapılması gerekecek olan temel tavsiyelerin bir tasarımı görünümündedir.

Güvenlik Mühendisliği: Maliyet-Fayda ilkesine dönük, insan faktörünün kullanacağı en etkin teknik sistemi tasarlamak. Eleman: İnsan Kaynağı, güvenlik yapılanmalarında odak noktayı taşımaktadır. Bu kaynağın etkisini arttrabilmek için 3 esas hizmet verilir: Seçim: Projenin niteliğine bağlı olarak eleman kalitesi değişmektedir. Güvenlik yapıları içinde bulunacak olan güvenlik eleman kaynağının seçiminde ICTS destek verir.

Eğitim: ICTS’in yarattığı multi-media ortamdaki ileri seviye mesleki eğitimleri, yüksek motivasyon ve farkındalığı yüksek eleman yetiştirmeyi amaçlamıştır. Teorik eğitimlerin yanısıra, farklı risklerin sonuçlarını gösterme amacı ile değişik günlük hayat simülasyon çalışmaları eğitim programına ek hizmet olarak sunulur. Acil bir durumda oluşacak şok ve panik durumlarını asgariye indirmeyi amaçlayan bu çalışmalar, elemanların motivasyonunu yükseltir.

Denetim: Sistemler nadiren kendilerini ispatlama fırsatları olur, bu nedenle elemanların aslen rutine girmelerini engellemek için, sistem testleri ve denetim faaliyetleri projenin hayatta kalmasını sağlar.

• Güvenlik Prosedürleri: Rutin ve Acil prosedürlerin yazımı bir güvenlik sisteminin önemli unsurlarından biridir. Prosedürün acil ve rutinde, basit fakat odaklı olması icap eder. Prosedürler kapsamlı olmalı ve güvenlik görevlilerine kendi insiyatiflerini kullanmalarını asgariye indirmelidir.

• Bilgi Desteği: Modus Operandi, yada suçun tarzı dinamik ve sürekli değişkendir. Bu nedenle, değişikliklerin takibi, istatistiki olarak derlenmesi ve ihtiyaç çerçevesinde müşteriye aktarımı ICTS’in hizmetleri arasındadır.

ICTS Katma Değeri

• Maliyet – Fayda ilkesine dönük, asgari maliyette projelerin oluşumu
• Uluslar arası tecrübeye dayanan ve etkin sistemlerin oluşumu
• Süreklilik ve etkinlik için kalite kontrol
• Farkındalık geliştirme
• Motive ve eğitimli güvenlik eleman kaynağı