Bilgi Güvenliği

Genel Sorun

Bilgi günümüzde kurumların en değerli unurlardan biridir ancak bir çok kurumda ve iş ortamında tam anlamı ile korunamamaktadır. Bilgi bir çok türde, dijital, yazılı, sözlü olarak bulunur ve bir çok şekilde de gönderim yapılır, fax, e-posta, telefon vb. Bilginin bunca değişik şekil ve ortamda bulunması kontrolünü de güçleştirmektedir. Genişleyen ve globalleşen dünyada kurumlar, çözüm ortakları ve tedarikçiler birbirlerine entegre olmuş ve bu bilgileri paylaşmaktadırlar. Bu paylaşım ve entegrasyon, kötü-niyetliler için bulunmaz bir zayıf noktadır.

ICTS Çözümü

Bilgi Güvenliği çözmleri şirketilerin gücünü çok önemli derecede arttırmaktadır. Bu çok-displinli ve holsitik yaklaşımlar, kurumların gelişen pazarlara açılmasını kolaylaştırmaktadır. Bilginin gizlilik, erişebilirlilik ve güvenirliliği prensiplerini en üst seviyede uygulayabilenler, teknoloji ve süreçlerini en iyi şekilde yönetebilmektedirler. Bilgi Güvenliği, stratejik risk yönetiminin en önemli unsurundan biridir.

Bilgi Güvenliği sürecinde ICTS:

• Sistem risk analizleri
• Güvenlik planlarının oluşturulması
• Bilgisayar, iletişim sistemleri, serverlar (UNIX, NT, OS/390, OS/400, VMS, NOVEL, WIN2000), telekomunikasyon panelleri, internet, elektronik posta, (LAN ve WAN, Internet Access, RAS, etc.) için güvenlik çözümleri.
• Yeni kurulacak olan sistemler için güvenlik ihtiyacının belirlenmesi, mevcut sistemlerde yapılacak yeniliklerde güvenlik ile ilgili süreçlere katılım.
• Güvenlik, antivirüs vb ürünlerin karşılaştırılması, kurumsal çözümlerin provizasyonu.
• Dayanıklılık ölçümü için bilgisayar ve iletişim sistemlerinin simulatif yöntemlerle test edilmesi.
• Firewall ve operasyon sistemleri savunma birimleri kurumu.
• Yazılımlar, bilgisayar sistemleri ve database’ler için afet kurtarma planları hazırlanlaması.
• Eğitim ve bilgi desteği,
• Operasyonel ve güvenlik prosedürlerinin yazımı,
• Güvenlik sistemleri ve prosedürlerin denetimi,
• Şirket çalışanlarının bilgi sistemleri güvenliği konusunda eğitimi,
• Bilgi sistemleri güvenliği konusunda yönetim politikasının oluşturulması,
• Bilgi sistemlerinin Telif Hakları Yasası vb mevzuata uygun işletiminin sağlanması.

ICTS Katma Değeri

• Risk Minimizasyonu: Rekabet halindeki pazarlarda, hassas bilgilerin korunmasının sağlanması
• İş Hacminin Büyümesi: e-ticaret, internet bankacılığı, B2B çözümleri yaratarak riskleri kontrol etme imkanı
• Maliyet Minimizasyonu: Oluşabilecek bilgi ve sistem kaybı zararlarının azalması
• Bilgi kültür değişimi: Bilgi Güvenliği politikaları yaratarak kurumsal kültür değişimi getirmek
• Gilgi Güvenliği yapısını oluşturmak: Teknoloji ve beceri ile know-how transferi, sürekli öğrenme, uzun vadede düşük risk oluşturmak