Acil Durum Yapılanması

AMAÇ

Kurumların acil durumlar karşısında sürdürülebilirliğini sağlaması adına gerekli planlamanın yapılabilmesi için gerekli kriterlerin ortaya konulması ve çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır.Günümüzde acil durum ve güvenlik konularının bir arada düşünülerek çözülmesi son derece önemlidir. Özellikle ülkemizde kurumlar açısından bakıldığında güvenliğin ve acil durum konularının birbirinden bağımsız olarak çözülmeye çalışılması olası acil durumlarda sorunlara sebep olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında ICTS güvenlik konularında edindiği tecrübelerden yola çıkarak acil durumlar ile entegrasyonun sağlanması ile ilgili birey ve kurumlara destek olmayı amaçlamaktadır.

YÖNTEM

İşletmeye ait her bir yapı grubu için acil durum ayrı ayrı hazırlanıp daha sonra söz konusu işletme için tek bir yazılı plan oluşturulması konusunda ön inceleme yapılır . İnceleme yapılan gün tesis incelenir .

İşletmede sunulan hizmetler

-Çalışanlar, acil durumlar konusunda eğitim seviyesi
-Fiziki mekanlarda yapısal olmayan ve risk yaratabilecek unsurların tespit edilmesi
-Kurumun acil durum geçmişi
-Daha önce mevcut olup kullanılan acil durum planları,
-Mevcut acil durum ekipmanlarının durumu

Söz konusu incelemenin ardından kuruma durum tespitlerini içeren yazılı bir rapor sunulur. Raporda çözüm önerileri ve ICTS tarafından verilebilecek destek hizmetler açıklanır.

-Acil durum planlarının hazırlanmasında destek sağlanması
-Senelik Acil durum tatbikat ve eğitim programlarının hazırlanması
-Acil durum prosedürlerinin uygulanıp uygulanmadığının denetimi
-Acil Durum çalışanlarının seçilmesi
-Yangına karşı mühendislik çözümleri